Fleksibelt, driftssikkert
og integrerbart!

Vi tilpasser løsningen til dine behov

Unattended retail solutions

Vi etablerte tidlig omfattende kontakt med bransjen internasjonalt. Dette har resultert i at vi hele tiden ligger i forkant av teknologien, der vi kan velge fra øverste hylle.

Cuboid AS består av et dyktig og engasjert team som holder til i Drammen. Våre maskiner og løsninger skiller seg ut i det skandinaviske markedet, når det gjelder løsninger, kvalitet og fleksibilitet.

Effektiviser bedriften din med vareautomater

Fokus på fleksibilitet

For oss er ikke en vareautomat kun en enkel maskin som bare kan levere brus og drikke. Våre vareautomater kan benyttes til så mye mer. Dette skyldes teknologien EasyFlex, som er noe helt annet enn spiraler som de fleste kjenner til.

Det siste innenfor ubemannet betaling

Det handler om å følge med i utviklingen

Med mange år i bransjen har vi kommet over ulike typer betalingsløsninger. Vi så fort at betaling på ubemannede plasser vil være sentralt i fremtiden. Med våre løsninger kan du bruke bankkort, kontaktløse kort, QR koder, ansattkort, RFID, personlig kode, fingerprint, APP på mobiltelefon, mynt og seddel. Om du ønsker at ansatte kun skal trekkes i lønn, om det skal belastes via et CRM system eller det hele skal integreres mot en eksisterende APP med eget API så får vi til dette.

Stock Control

Få kontroll på uttak/utlån der brukeren/kunden er

I flere år har vi levert løsninger til næringslivet der de benytter vareautomater som et uttakssystem for deler, forbruksmateriell, verktøy og verneutstyr. Her kan man enkelt lese av hvem som har tatt ut hva, til hvilken tid og sted. Man bruker eksisterende ansattkort eller så lager vi personlige koder som identifikasjon.

Vår siste nyvinning er CAL 8. Dette er en elektronisk locker som er styrt av vareautomatene. Med CAL 8 åpner vi for muligheten for å levere/selge større produkter som ikke lar seg levere fra en vareautomat. CAL 8 åpner også for muligheten for å gjøre utlån av utstyr som skal leveres tilbake der man hele tiden har oversikt over hvem som har hva.

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger?

Noen av våre fornøyde kunder