Karriere og ledige stillinger

Key Account Manager

Som Key Account Manager vil du være bindeleddet mellom Cuboid og vår største kunde. Som denne nøkkelpersonen vil du ha en avgjørende rolle for det interne salget og opplæring av Stock Controll systemet til Cuboid.

Din hovedoppgave vil være å rådgive og støtte salgsapparatet i de ulike avdelingene. Du får både resultat- og budsjettansvar og kan forvente en spennende og variert hverdag med ansvar for en stor norsk aktør. For å lykkes i denne jobben må du ha evnen til å fremstille kompliserte systemer på en enkel måte.

Stock Controll systemet til Cuboid er egne automater til industrien. Et uttakssystem for deler, forbruksmateriell, verktøy og verneutstyr. Her kan man enkelt lese av hvem som har tatt ut hva, til hvilken tid og sted.

Systemet gir direkte innsparinger i form av redusert svinn og økt kontroll. Alt sammen er online slik at man hele tiden har oversikt over hva som forbrukes. Les gjerne mer om produktet på www.cuboid.no


Arbeidsoppgaver

– Du identifiserer beslutningstakere og nøkkelpersoner som vil bli en del av din hverdag
– Til enhver tid ha oversikt over bestillinger og salg av alle Stock Controll system

– Ansvar for opplæring av Cuboid sitt Stock Controll system i hele Norge

– Lage og gjennomføre gode powerpoint presentajoner

– Du vil være en rådgiver ved både mindre og mer krevende utfordringer

– Holde deg oppdatert på bedriftens produkter og teknologi


Ønskede kvalifikasjoner

– Bachelorgrad eller fagbrev. Erfaring vil kunne kompensere for manglende utdanning.
– Solid erfaring fra tilsvarende oppgaver med dokumenterte resultater

– God kunnskap/erfaring med Adobe Creative Cloud (med hovedvekt på Illustrator og Photoshop) samt IT verktøyene Word, PowerPoint og Excel

– God kunnskap og en genuin interesse for teknologi og digitale trender


Personlige egenskaper

– Gode kommunikasjons- og presentasjonsevner, både på norsk og engelsk
– Trives i et profesjonelt miljø med god takhøyde

– Evner å håndtere mange kontaktflater

– Kremmerånd og en sterk evne til å skape gode relasjoner

– Utadvendt, med samtidig en tillitsfull person


Vi tilbyr

– Motiverte og kunnskapsrike kollegaer
– Krevende og varierte arbeidsoppgaver som vil gi deg faglige og personlige utviklingsmuligheter

– Konkurransedyktige betingelser

– Gode pensjons- og velferdsordninger


Søknadsfrist: 15.01.2019
Varighet: Fast


For å søke stillingen følger du denne linken eller går inn på personalhuset.no


Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Personalhuset v/ Julie Hammer
julie.hammer@personalhuset-sg.com eller 91 18 06 84