Cuboid AS er en teknologibedrift i elvebyen Drammen, som består av et engasjert og løsningsorientert team med høy kompetanse. Våre maskiner og løsninger skiller seg markant ut i det skandinaviske markedet når det gjelder muligheter, kvalitet og fleksibilitet.
 
Vår visjon er å bli den markedsledende aktøren på digitale ubemannede salgs og leveringsløsninger på det skandinaviske markedet. Dette skal vi oppnå ved å samarbeide med våre kunder, tilegne oss siste eksisterende teknologi samt utvikle egen teknologi som passer til det våre kunder etterspør.

40% av organisasjonen jobber med R&D. Dette gjør oss i stand til å utvikle nærmest hva som helst når det kommer til løsninger innenfor dette feltet. Selskapet har eiere som ønsker å outsource så lite som mulig, og fra 2017 skjer all utvikling på huset i Drammen. På denne måten beholder vi spisskompetanse inne i selskapet, som igjen vil gagne våre kunder – Vi kan tilby alle ledd i en løsning der kunden ønsker et produkt levert til en sluttbruker helt ubemannet.

«Unattended Retail Solutions» er vårt kompetanseområde. Dette kan være produktleveranse fra en vendingmaskin, eller det kan være utlevering av en gassmålersensor til en ansatt på et oljeraffineri, med et Cuboid-utviklet sensorsystem som sørger for at gassmåleren den ansatte får er verifisert til å være i orden og ferdig ladet. Vi kan tilby et stort spenn av løsninger – Det unike er at vi bruker samme løsninger og teknologi om hverandre.

Cuboid AS har vært i en kraftig vekst de siste 2 årene. Selskapet ble kåret til Gasellebedrift i 2018 og ligger godt an til dette også for 2019. 

Team Cuboid

Joachim B. Hansen
Daglig leder / Eier

Patrick Strauss
Salgssjef
patrick@cuboid.no
Tlf: +47 46 56 64 41

Fredrik Werner
Produksjonsleder

Tine Helene R. Jönsson
Teknisk montør

Kristine Elise Stabell
Økonomisjef

Robin René R. Jönsson
Lead Systems Development Engineer

Daniyal Ahmed
Software Developer

Waley Chen
Junior Software Engineer

Ønsker du mer informasjon om våre løsninger?