Stock Control
Få kontroll på uttak/utlån der rekvirenten er
Kontroll på varebeholdning
Utlevering av forbruksmateriell
Levering av verktøy og utstyr til dine ansatte
Online rapportering og integrering mot eksterne ERP systemer
Stock Control – Få kontroll på uttak/utlån i din bedrift
Siden 2015 år har vi levert mange hundre løsninger til næringslivet der de benytter vareautomater som et uttakssystem for deler, forbruksmateriell, verktøy og verneutstyr. Per 2019 så er Cuboid AS fremst på dette i Skandinavia. Med systemet kan man enkelt lese av hvem som har tatt ut hva, til hvilken tid og sted. Man bruker eksisterende ansattkort eller så lager vi personlige koder som identifikasjon. Dette kan også være strekkoder eller QR koder. Det web baserte systemet Compendia er motoren i denne løsningen. Man kan knytte uttak til prosjekt eller avdeling. Det hele kan integreres til kundes ERP, slik at du som kunde får en sømløs løsning der du har full kontroll. Det helt unike med våre løsninger er fleksibiliteten vi har i forhold til kundes ønsker om vareinnhold.

Vårt tekniske team sitter med unik spisskompetanse på hvordan løsningene skal kunne optimaliseres mest mulig for kunden. Vi ser ofte reduksjon på forbruket på mellom 30 og 60 prosent etter at systemet er tatt i bruk.

Reduser forbruk og øk orden
I mange år har vi levert Stock Control automater til industrien. Systemet gir direkte innsparinger i form av redusert svinn og økt kontroll. Alt sammen er online slik at man hele tiden har oversikt over hva som forbrukes. Uttakets oppløsning kan være ned på bruker, avdeling, eller kostsenter. Alt kan integreres inn i kundens ERP system for mest effektiv flyt.

Rekvirenten identifiserer seg med RFID-kort, strekkode eller personlig kode.

Våre kunder sier de verdsetter automatenes fleksibilitet, våre programmer, vår spisskompetanse, rask service og ikke minst; lang erfaring med akkurat dette feltet. Alt håndteres fra Drammen i Norge.

Eksempel på innhold.
Trykk på bildet for flere eksempler.
Eksempel på innhold.
Trykk på bildet for flere eksempler.
Eksempel på innhold.
Trykk på bildet for flere eksempler.
Trykk på bildet for å se større bilde

Uttak og Utlån der rekvirenten er

I tillegg til å bruke vareautomater for uttakskontroll, har vi utviklet et utlånssystem som gjør at man får bedre kontroll på hvem person som har lånt hvilket verktøy. Det er mulig både for ledelsen å spore dette bakover i tid, men det er også mulig for de ansatte å se hvem som har hatt verktøy x sist. Det gjør det enkelt for de ansatte å spore opp verktøyet.
Systemet er bygget med en RFID leser som identifiserer brukerne med f.eks ansattkort. Verktøyet tagges også med RFID, slik at man sikrer at rett verktøy leveres til rett sted.
Det er også mulig å rapportere om det er noe feil med verktøyet for rekvirenten. Da vil det ikke være tilgjengelig før administrasjonen har godkjent det.

Vi har utviklet en rekke sensorer som gjør at man kan få oversikt om et verktøy er ferdig ladet, om det er noe galt med det, samt bekrefte at rekvirenten har levert det tilbake.

Alt sammen er integrert inn i en SW for mest sømløs logikk.

Eksempel på utlånsskjerm
Trykk på bildet for flere eksempler.
Eksempel på utlånsskjerm
Trykk på bildet for flere eksempler.

Ønsker du mer informasjon om våre dispenserløsninger?

Noen av våre fornøyde kunder