Stock Control

Få kontroll på uttak/utlån der rekvirenten er

Kontroll på varebeholdning

Utlevering av forbruksmateriell

Levering av verktøy og utstyr til dine ansatte

Online rapportering og integrering mot eksterne ERP systemer

Stock Control – Få kontroll på uttak/utlån i din bedrift

I flere år har vi levert løsninger til næringslivet der de benytter vareautomater som et uttakssystem for deler, forbruksmateriell, verktøy og verneutstyr. Her kan man enkelt lese av hvem som har tatt ut hva, til hvilken tid og sted. Man bruker eksisterende ansattkort eller så lager vi personlige koder som identifikasjon. Dette kan også være strekkoder eller QR koder. Det web baserte systemet Compendia er motoren i denne løsningen. Man kan knytte uttak til prosjekt eller avdeling. Det hele kan integreres til kundes CRM, slik at du som kunde får en sømløs løsning der du har full kontroll.

Reduser forbruk og øk orden

I mange år har vi levert Stock Control automater til industrien. Systemet gir direkte innsparinger i form av redusert svinn og økt kontroll. Alt sammen er online slik at man hele tiden har oversikt over hva som forbrukes. Uttakets oppløsning kan være ned på bruker, avdeling, eller kostsenter. Alt kan integreres inn i kundens ERP system for mest effektiv flyt.

Rekvirenten identifiserer seg med RFID-kort, strekkode eller personlig kode.

Våre kunder sier de verdsetter automatenes fleksibilitet, våre programmer, vår spisskompetanse, rask service og ikke minst; lang erfaring med akkurat dette feltet. Alt håndteres fra Drammen i Norge.

Uttak og Utlån der kunden er

I tillegg til å bruke vareautomater for uttakskontroll, har vi også utviklet en type skap som kan knyttes til vareautomatene. Dette skapet har vi valgt å kalle for CAL-serien. CAL8 er vår standardmodell.
I denne er det 8 skap, som kan bygges ut i moduler opp til 40 CAL 8 skap. Med CAL8 kan du levere ut store produkter som ikke passer i en vareautomat. For eksempel en motorsag eller en laptop. Dette kan være en ren utlevering uten retur, men det er også mulig å kjøre retur slik at brukeren får registrert fortløpende uttak og innlevering.
Det er også mulig å rapportere om det er noe feil med verktøyet for rekvirenten. Da vil det ikke være tilgjengelig før administrasjonen har godkjent det.

Vi har utviklet en rekke sensorer som gjør at man kan få oversikt om et verktøy er ferdig ladet, om det er noe galt med det, samt bekrefte at rekvirenten har levert det tilbake.

Alt sammen er integrert inn i en SW for mest sømløs logikk.

Ønsker du mer informasjon om våre dispenserløsninger?

Noen av våre fornøyde kunder